Hic, haec, hoc - этот, эта, это

m f n m f n m f n
SINGULARIS Nom. is ea id ille illa illud hic haec hoc
Gen. eius illīus huius
Dat. ei illi huic
Acc. eum eam id illum illam illud hunc hanc hoc
Abl. eo ea eo illo illa illo hoc hac hoc
PLURALIS Nom. ei eae ea illi illae illa hi hae haec
Gen. eōrum eārum eōrum illōrum illārum illōrum hōrum hārum hōrum
Dat. eis illis his
Acc. eos eas ea illos illas illa hos has haec
Abl. eis illis his

iste, ista, istud–склоняется как ille, illa, illud

Сделайте грамматический разбор и выучите наизусть юридические термины:

ipso iure самим правом; по закону
ipso facto самим фактом; в силу самого факта; ввиду самого события; на деле
persōna aliēni iuris лицо чужого права, подвластный
persōna sui iuris лицо своего права
sui genĕris своего рода
per se сам по себе; самим собой; попросту
cui prodest? cui bono? кому выгодно?
status quo существующее положение
condicio sine qua non условие, без которого нельзя обойтись (необходимое условие)
quōrum кворум (присутствие которых достаточно)
non bis in idem не (привлекать к ответу) дважды за одно преступление
prima facie на первый взгляд
testis unus -- testis nullus один свидетель – не свидетель
id est (i.e.) то есть (т.е.)
ad hoc для этого (конкретного случая); кстати
erga omnes по отношению ко всем
alĭbi в другом месте
incognĭto скрытно, под вымышленным именем
a priōri из предыдущего, на основании ранее известного. В логике – умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные
et cetĕra (etc.) и прочее, и так далее
alma mater мать-кормилица, название высшего учебного заведения
minĭmum minimōrum наименьшее
salus popŭli – suprēma lex благо народа – высший закон

Переведите:

1. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia.

2. Optĭmus iudex qui minĭmum sibi.3. Uxor non est sui iuris, sed sub potestāte viri.

4. Nemo est supra leges.

5. De similĭbus idem est iudicium.

6. Usus est unus legum corrector.

7. Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?

8. Eius est pericŭlum cuius est dominium aut commŏdum.

9. Nulla lex satis commŏda omnĭbus est.

10. Post hoc ergo propter hoc.

11. Idem per idem.

12. Quisque est faber suae fortūnae.

13. De mortuis aut bene aut nihil.

14. De nihĭlo nihil. (Lucretius)

15. Minĭmum est nihĭlo proxĭmum.

16. Maxĭme paci sunt contraria vis et iniuria.

17. Inter nos.

18. Nec sibi, nec altěri.

19. Et tu, Brute. (Caesar)

20. Aut Caesar, aut nihil.


4783842274728067.html
4783899651382368.html
    PR.RU™