Тема 5. Загальний огляд світу живих організмів. Морфологія та анатомія рослин.

1. Питання для обговорення:

1.Тіла живої природи - організми, їх ознаки. Умови, необхідні для життя.

2. Рослини, їх будова. Клітина рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин. Розмноження квіткових рослин.

3. Пристосування квіткових рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).

4. Загальний огляд світу живих організмів та основи їх класифікації. Віруси - неклітинні форми життя.

5. Загальна характеристика грибів. Значення грибів для природи.

6. Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини.

Виконання практичної роботи "Будова рослини".

Література:

1. Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров'я. [Текст] : навч. посіб. / За ред. Мотузного В. О. - К. : Вища шк., 2005.

2. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл. ] / Л.І. Остапченко. - К.: Генеза, 2014. - 224 с.

3. Основи природознавства : підручн. / [Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. М. Помогайбо, Є.А. Починок].- К. : ВЦ "Академія", 2014.- С. 112 - 185.

4. В. Ільченко, Л. Рибалко, Т. Півень. - Біологія: підруч для 7 кл. - Полтава, 2007. - 240 с.

Мал. 3. Будова квітки.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

Мал. 1. Будова рослинної клітини

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

Мал. 2. Будова рослини

1- 2- 3-

4- 5- 6-

Мал. 4. Будова шапкового гриба.

1 - 2 -

З - 4 -


4784952589892978.html
4785010971952753.html
    PR.RU™