Жағдайлық есептерді шешу, глоссарий, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу, көрнекілік құралдар.

Жағдайлық есептерді шешу, глоссарий, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу, көрнекілік құралдар.
123456

Бақылау түрі Баға Бағалау критерийі
Жағдайлық есептерді шешу,глоссарий,кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу, көрнекілік құралдар. Өте жақсы 95-100 балл 90-94 балл Жұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде ерекше ой-пікірін көрсеткенде, білімінің тереңдігін байқатып, тақырыпты басқа да салалардағы ғылыми жетістіктермен ұштастыра білгенде қойылады.
Жақсы 85-89 балл 80-84 балл 75-79 балл Жұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде қателіктер жібермей, жұмысқа белсенді араласып, білімінің жақсы екендігін көрсеткенде қойылады.
Қанағаттанарлық 70-74 балл 65-69 балл 60-64 балл 50-54 балл Сабаққа баяу түрде қатысып, бағдарлама материалдарын жүйелеуде едәуір қателіктер жібергенде қойылады.,
Қанағаттанарлықсыз 0-49 балл Топпен жұмыс істеуге қатыспады, оқытушы сұрақтарына жауап беруде көп қателіктер жіберіп, жауап беруде ғылыми терминологияны пайдаланбады.

Тест тапсырмаларын орындау

Бақылау түрі Баға Бағалау критерийі
Тесттік тапсырмаларды орындау Өте жақсы 86-100 % дұрыс жауап
Жақсы 75-85 % дұрыс жауап
Қанағаттанарлық 50-74% дұрыс жауап
Қанағаттанарлықсыз 50% -дан төмен дұрыс жауап

Рефераттар дайындау және қорғау

Бақылау түрі Баға Бағалау критерийі
Рефераттар дайындау және қорғау Өте жақсы 95-100 балл 90-94 балл Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, тиянақты, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, студенттің өз ойымен жазылып белгіленген уақытында жазылып тапсырылған және реферат тақырыбына сәйкес кестелер, таблицалар, суреттермен толықтырылған. Рефератты қорғау кезінде студент тексті оқымай, айтып береді, берілген сұрақтарға сенімді, қатесіз жауап береді.
Жақсы 85-89 балл 80-84 балл 75-79 балл Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, студенттің өз ойымен жазылып белгіленген уақытында жазылып тапсырылған және реферат тақырыбына сәйкес кестелер, таблицалар, суреттермен толықтырылған. Рефератты қорғау кезінде студент тексті оқымай, айтып береді, берілген сұрақтарға жауап беруде аздаған қателіктер жіберді.
Қанағаттанарлық 70-74 балл 65-69 балл 60-64 балл 50-54 балл Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, бел жазылған Рефератты қорғауда тексті оқиды. Берілген сұрақтарға сенімсіз және қателіктермен жауап береді.
Қанағат танар лықсыз 0-49 балл Реферат кемінде 5 әдебиеттер көзінен алынып, компьютерде басылған, 10 беттен кем емес, компьютерде басылған, ұқыпсыз жазылып, уақытында тапсырылмады. Рефератты қорғау кезінде тексті оқиды. Сұрақтарға жауап беруде бағдарлама материалдарынан ауытқып, дұрыс жауап бермеді.

4790364248010061.html
4790403800598648.html
    PR.RU™