Настроювання Internet Explorer

В Windows XP Professional настроїти властивості Internet Explorer можна двома способами:

Використати Властивості оглядача (Свойства обозревателя або Internet Options) з Панелі управління (Control Panel)

Виконати команду Сервіс (Сервис або Tools) Властивості оглядача (Свойства обозревателя або Internet Options) у вікні Internet Explorer

Незалежно від обраного способу відкриється те саме діалогове вікно. Однак при доступі з Панелі управління (Панель управления або Control Panel) вікно буде називатися Властивості: Інтернет (Свойства: Интернет або Internet Properties), а при доступі з Internet Explorer — Властивості оглядача (Свойства обозревателя або Internet Options). В обох випадках вміст вікон ідентичний.

Ми обговоримо параметри у вікні Властивості: Інтернет, що відкривається клацанням на: Пуск (Пуск або Start) Панель управління (Панель управления або Control Panel) Мережа й підключення до Інтернету(Сеть и подключения к ИнтернетуабоNetwork and Internet Connections) Властивості оглядача (Свойства обозревателя або Internet Options).

Діалогове вікно Властивості: Інтернет (Свойства: Интернет або Internet Options)має сім вкладок (див. нижче). Ми розглянемо тільки найбільш важливі параметри настроювання й почнемо із вкладки Загальні (Общие або General).

Вкладка Загальні

ВкладкаЗагальні(Общие або General) містить кілька груп параметрів ( рис. 14.11).

Домашня сторінка(Домашняя страницаабоHome Page).Дозволяє вказати веб-сторінку, що відкривається при підключенні до Інтернету. Це перша сторінка, що завантажує Internet Explorer. Натисніть кнопку З поточної (С текущей або Use Current), щоб зробити домашньою поточну веб-сторінку (необхідне підключення до Інтернету). Кнопка З вихідної (С исходной або Use Default) відновить домашню сторінку, обрану за замовчуванням, а кнопка З порожньої (С пустой або Use Blank) дозволить показати порожній екран на початку кожного сеансу зв'язку з Інтернетом. Для встановлення як домашньої довільної веб-сторінки вкажіть її URL-адресу у полі Адреса (Адрес або Address).

Рис. 14.11. Вкладка Загальні діалогового вікна Властивості: Інтернет

Секція Тимчасові файли Інтернету (Временные файлы ИнтернетаабоTemporary Internet Files). Дозволяє управляти веб-сторінками, що зберігаються на жорсткому диску для автономного доступу. Коли ці файлизаймуть занадто багато місця, натисніть Видалити файли (Удалить файлы або Delete Files) або Видалити «Cookies» (Удалить «Cookies» або Delete Cookies), щоб звільнити дисковий простір.

Для управління процесом збереження файлів на диску натисніть Параметри (Параметры або Settings) — відкриється діалогове вікно Параметри (Параметры або Settings). Натисніть один із прапорців управління режимом перевірки оглядачем Internet Explorer нових версій збережених веб-сторінок. Повзунком можна вказати обсяг дискового простору для збереження тимчасових файлів. Кнопка Перемістити (Переместить або Move Folder) дозволить вказати для тимчасових файлів іншу папку (хоча для зміни папки за замовчуванням буде потрібно перезавантажити комп'ютер).Кнопка Перегляд файлів (Просмотр файлов або View Files) відкриє вікно Провідника (Проводника або Explorer) зі списком всіх веб-сторінок і графічних файлів у папці тимчасового зберігання, а кнопка Перегляд об'єктів (Просмотр объектов або View Objects) покаже в цьому вікні всі інші веб-файли (наприклад, елементи управління Active або програми мовою Java).

Секція журнал(Журнал або History).Тут знаходиться список вже відвіданих посилань, що дозволяє повернутися на вже знайомі сторінки, натиснувши кнопку Журнал (Журнал або History) панелі оглядача Internet Explorer. Можна вказати інтервал (у днях) для зберігання посилань у папці Журнал (Журнал або History), причому при обмеженому дисковому просторі краще скоротити часовий інтервал. Для видалення інформації з папки Журнал (Журнал або History) натисніть кнопку Очистити (Очистить або Clear History).

Кнопка Кольори(Цвета або Colors)Відкриває однойменне діалогове вікно для вказівки кольору фону, посилань і тексту для веб-сторінок, у яких ці характеристики не встановлені авторами. За замовчуванням вказаний режим Використовувати кольори, установлені в Windows (Использовать цвета, установленные в Windows або Use Windows Colors).

ПОРАДА. Можна в будь-який момент змінити колір в системі Windows. На Панелі управління(Панель управления або Control Panel) натисніть Екран (Экран або Display) і перейдіть на вкладку Оформлення (Оформление або Appearance).


Кнопка Шрифти(ШрифтыабоFonts).Показує однойменне діалогове вікно для зазначення стилю й розміру шрифтів, які були використані на веб-сторінках, у яких ці характеристики не установлені авторами.

Кнопка Мови(Языкиабо Languages).Відкриває діалогове вікно Вибір мови (Выбор языка або Language Preference), де настроюється кодування веб-сторінок, що містять тексти кількома мовами. В Інтернеті стандартною мовою стає англійська, тому кнопкою Мови (Языкиабо Languages) не доведеться користуватися часто.

Кнопка Оформлення(ОформлениеабоAccessibility).Виведенняить однойменне діалогове вікно для зазначення способу показу певної інформації в Internet Explorer (наприклад, стилю шрифтів, кольору і розміру тексту). При необхідності можна використати власний список стилів (список стилей або style sheet).

Вкладка Безпека

При підключенні до Інтернету відразу ж виникають дві проблеми, не характерні для локального комп'ютера: безпека (Безопасность або security) і захист особистих (цивільних) прав (Конфиденциальность або privacy). Безпека передбачає захист комп'ютера від небезпечного програмного забезпечення. Захист особистих прав покликаний сховати персональну інформацію про користувача. Для настроювання безпеки в Internet Explorer натисніть вкладку Безпека (Безопасность або Security) у діалоговому вікні Властивості: Інтернет (Свойства: Интернет або Internet Options). Для настроювання рівня захисту особистих прав служить вкладка Конфіденційність (Конфиденциальность або Privacy) цього ж вікна.

Вкладка Безпека (Безопасность або Security) дозволяє установити загальний рівень захисту для кожної із чотирьох зон (рис. 14.12).

Рис. 14.12. Вкладка Безпека(Безопасность або Security)діалогового вікнаВластивості: Інтернет

Будь-яка зона має встановлений за замовчуванням рівень захисту, що обмежує дії Internet Explorer при обробці динамічних веб-сторінок, що містять такі компоненти, як елементи управління Active або аплети Java.

Доступні наступні зони безпеки:

· Інтернет(ИнтернетабоInternet).Містить веб-вузли, що не ввійшли в інші категорії. За замовчуванням установлена Середня безпека (Средняя безопасность або Medium).

· Місцева інтромережа(Местная интрасеть або Local Intranet). Визначає доступ до корпоративної интрамережі (інтранету). За замовчуванням установлена Помірна середня безпека (Умеренная средняя безопасность або Medium-Low).

· Надійні вузли(Надежные узлыабо Trusted Sites). Містить веб-вузли з високим рівнем конфіденційності, від яких важко очікувати небезпечного вмісту. За замовчуванням установлена Низька безпека (Низкая безопасность або Low).

· Обмежені вузли(Ограниченные узлыабо Restricted Sites). Містить відвідані веб-вузли, яким краще не довіряти. За замовчуванням установлена Висока безпека (Высокая безопасность або High).

· Для зміни рівня безпеки певної зони варто виділити зону й натиснути кнопку За замовчуванням (По умолчанию або Default Level), потім перемістити бігунок на потрібну оцінку рівня безпеки:

· Висока(Высокая або High). Скасовує прийом будь-якої інформації, здатної зашкодити операційній системі. Відключено файли cooke, тому деякі веб-вузли будуть працювати не так, як передбачалося. Це найбільш захищений режим доступу в Інтернет.

· Середня(Средняя або Medium). Приводить до запуску діалогового вікна з попередженням про те, що Internet Explorer буде виконувати елементи Active або аплети Java. Це середній рівень захисту, придатний для повсюдного використання (тому він установлений за замовчуванням).

· Помірна середня(Умеренная средняяабо Medium-Low). Аналогічна оцінці Середня, але не виводиться вікно з попередженням.

· Низька(Низкаяабо Low).Дозволить автоматично виконувати елементи Active або аплети Java без повідомлення користувачу. Це найнижчий рівень захисту системи.

· Натисніть кнопку Інший (Другой або Custom Level), щоб установити власні значення параметрів у діалоговому вікні Параметри безпеки (Параметры безопасности або Security Settings) — рис. 14.13. Можна вручну настроїти управління різними об'єктами (наприклад, елементами управління Active, надбудовами, аплетами Java, сценаріями, завантаженням файлів і шрифтів, а також процесом аутентифікації користувача).

Рис. 14.13. Діалогове вікно Параметри безпеки.

Вкладка Конфеденційність

Веб-вузли Інтернету можуть ідентифікувати користувачів, які звертаються на них, за рахунок запису спеціальних файлів на комп'ютери користувачів. Такі файли називаються cookie (дослівно — домашнє печиво) і можуть містити прізвище й ім'я, адресу e-mail, а також будь-яку іншу інформацію про користувача і його звички. При повторному зверненні на веб-вузол, файл cookie витягається з локального комп'ютера й може служити для персонального настроювання вузла для даного користувача (наприклад, буде виведене вітання із вказівкою імені та прізвища).

Після збереження веб-вузлом файлу cookie на локальному комп'ютері, доступ до файлу має тільки цей вузол - іншим веб-вузлам доступ заборонений. Крім того, веб-вузол може отримати інформацію тільки з файлу cookie, але не має доступу до будь-якої іншої інформації на цьому комп'ютері.

Типи файлів cookie

На вкладці Конфіденційність (Конфиденциальность або Privacy) діалогового вікна Властивості: Інтернет (Свойства: Интернет або Internet Options) можна дозволити запис cookie всім веб-вузлам або тільки певним вузлам Інтернету. Однак спочатку варто розібратися з типами файлів cookie:

· Постійні (Постоянные або Persistent)файли cookie зберігаються на комп'ютері й залишаються на ньому навіть після припинення роботи Internet Explorer. Видалити такі файли можна за допомогою розділу Тимчасові файли Інтернету (Временные файлы Интернета або Temporary Internet Files) вкладки Загальні (Общие або General) діалогового вікна Властивості: Інтернет (Свойства: Интернет або Internet Options).

· Тимчасові (Временные або Temporary) файли cookie зберігаються на комп'ютері тільки протягом одного сеансу Internet Explorer. При припиненні роботи Internet Explorer такі файли видаляються.

· Основні (Основные або First-party) файли cookie записуються відвідуваним у цей момент веб-вузлом.

· Сторонні (Сторонние або Third-party) файли cookie можуть записуватися й читатися не тільки відвідуваним у цей момент веб-вузлом, але й іншими вузлами Інтернету. Наприклад, веб-вузол, рекламований на відвідуваному в цей момент вузлі, може створити файл cookie для відстеження переміщення користувача в Інтернеті при проведенні маркетингових досліджень.

· Незаконні (Незаконные або Unsatisfactory) файли cookie дозволяють доступ до особистої інформації без згоди й повідомлення користувача.
4790852768172227.html
4790903218708571.html
    PR.RU™