Завдання до практичної роботи № 7

Розробити просту базу даних, що складається з шести таблиць: СТУДЕНТИ, ГРУПА, КАФЕДРА ВИКЛАДАЧ ДИСЦИПЛІНА, ОЦІНКИ. Побудувати таблиці з відповідним переліком атрибутів, тобто їх структуру. Структура таблиць з відповідним переліком полів і їх типів наведена в табл. 1.

Таблиця 1 Структура таблиць з відповідним переліком полів і їх типів

№ з/п Поля Типи Ключ
СТУДЕНТИ Код_Студента Лічильник Так
Прізвище_Студента Текстовий Ні
Ім’я_Студента Текстовий Ні
Код_Групи Числовий Ні
ГРУПА Код_Групи Лічильник Так
Назва_Групи Текстовий Ні
Курс Числовий Ні
Число_Студентів Числовий Ні
Прізвище_Куратора Текстовий Ні
Ім’я_Куратора Текстовий Ні
КАФЕДРА Код_кафедри Лічильник Так
Назва_кафедри Текстовий Ні
Завідувач_кафедри Текстовий Ні
Корпус Числовий Ні
Фонд_кафедри Грошовий Ні
ВИКЛАДАЧ Код_Викладача Лічильник Так
Код_кафедри Числовий Ні
Прізвище_Викладача Текстовий Ні
Ім’я_Побатькові_Викладача Текстовий Ні
Посада_Викладача Текстовий Ні
Тел_Викладача Текстовий Ні
ДИСЦИПЛІНА Код_дисципліни Лічильник Так
Назва_дисципліни Текстовий Ні
Код_Викладача Числовий Ні
ОЦІНКИ Порядковий_номер Лічильник Так
Код_Студента Числовий Ні
Оцінка Числовий Ні
Код_Дисципліни Числовий Ні

Кожне поле (атрибут) в таблиці характеризується:

- Типом даних (тестовий, числовий, лічильник і т. д)

- Ознакою ключа (ключ, не ключ)

- Основні властивості (якщо ключ, то воно індексне, не повторюване, якщо числове (ціле, дійсне), текст – кількість символів).Між таблицями встановлено відповідні зв’язки. Таблицю СТУДЕНТИ зв’язати з таблицею ОЦІНКИ по полю Код_Студента і з таблицею ГРУПА по полю Код_Групи. Таблицю КАФЕДРА зв’язати з таблицею ВИКЛАДАЧ по полю Код_кафедри. Таблицю ВИКЛАДАЧ зв’язати з таблицею ДИСЦИПЛІНА Код_Викладача. Таблицю ДИСЦИПЛІНА зв’язати з таблицею ОЦІНКИ по полю Код_Дисципліни.

Варіанти індивідуальних завдань

1 Для таблиць КАФЕДРА(Кодкафедри, Назва, Завідувач. Корпус, Фонд) і ВИКЛАДАЧ(КодВикладача, Кодкафедри, Прізвище, Посада. Тел), які зв’язані по полю Кодкафедри, створити запит на мові SQL, який визначає назву кафедри та її завідувача, де працюють викладачі Іванов і Петров, та фонд її становить більше 100000 грн.

2 Для таблиць Дисципліна (Коддисципліни, Назвадисципліни, ПрізВикладача, ІмяПобатькові) і Оцінки (КодСтудента, Оцінка, КодДисципліни), які зв’язані по полю Коддисципліни, створити запит на мові SQL, який визначає кількість студентів, які мають з хімії оцінки 4 і 5.

3 Для таблиць КАФЕДРА(Кодкафедри, Назва, Завідувач. Корпус, Фонд) і ВИКЛАДАЧ(КодВикладача, Кодкафедри, Прізвище, Посада. Тел), які зв’язані по полю Кодкафедри, створити запит на мові SQL, який визначає назву кафедри і прізвища працюючих там викладачів, які мають номери телефонів 80993456123 і 80984567890

4 Для таблиць Дисципліна (Коддисципліни, Назвадисципліни, ПрізВикладача, ІмяПобатькові) і Оцінки (КодСтудента, Оцінка, КодДисципліни), які зв’язані по полю Коддисципліни, створити запит на мові SQL, який виводить оцінки з фізики, для студентів, які не мають двійок.

5 Для таблиць КАФЕДРА(Кодкафедри, Назва, Завідувач. Корпус, Фонд) і ВИКЛАДАЧ(КодВикладача, Кодкафедри, Прізвище, Посада. Тел), які зв’язані по полю Кодкафедри, створити запит на мові SQL, який визначає прізвища викладачів і номери їх телефонів, які працюють на кафедрі інформатики на посаді доцентів

6 Для таблиць Дисципліна (Коддисципліни, Назвадисципліни, ПрізВикладача, ІмяПобатькові) і Оцінки (КодСтудента, Оцінка, КодДисципліни), які зв’язані по полю Коддисципліни, створити запит, який визначає середній бал оцінки з хімії для студентів, які вчаться на 4 і 5.7 Для таблиць КАФЕДРА(Кодкафедри, Назва, Завідувач. Корпус, Фонд) і ВИКЛАДАЧ(КодВикладача, Кодкафедри, Прізвище, Посада. Тел), які зв’язані по полю Кодкафедри, створити запит на мові SQL, який визначає прізвище і посади викладачів, які працюють на кафедрах хімії і фізики на посаді професорів

8 Для таблиць Дисципліна (Коддисципліни, Назвадисципліни, ПрізВикладача, ІмяПобатькові) і Оцінки (КодСтудента, Оцінка, КодДисципліни), які зв’язані по полю Коддисципліни, створити запит на мові SQL, який виводить оцінки з екології, що не рівні 2 або 3.


4799323580028702.html
4799376487802744.html
    PR.RU™